JUO

Općina Koprivnički Bregi ima tri zaposlenika:

Sonja Terzić, viši upravni referent
Ljubica Godek, računovodstveni referent
Dejan Plantić, komunalni redar

javna nabava

javnipozivi

pristup informacijama

otpad2

bregofska

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

List Opcine Koprivnicki Bregi 16 za web Page 01

skola

lag1

© 2016 Općina Koprivnički Bregi. Sva prava pridržana. Design by Georg.