Prostorni plan

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 2010. - 2013. GODINE

 

ODLUKA o II. Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi

ODLUKA o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

javna nabava

javnipozivi

pristup informacijama

otpad2

esavjetovanje1

bregofska

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

List Opcine Koprivnicki Bregi br 17 za internet Page 01

skola

lag1

© 2016 Općina Koprivnički Bregi. Sva prava pridržana. Design by Georg.