O nama

Dječji vrtić «Vrapčić» Drnje u pedagoškoj godini 2013/2014. djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ove godine realizira na području devet lokacija:

1.područni objekt «Ivančica» Koprivnički Ivanec ( dvije skupine)
2.područni objekt «Potočnica» Sigetec
3.područni objekt «Iskrica» Đelekovec
4.područni objekt «Zvončić» Gola
5.područni objekt «Bambi» Ždala
6.centralni vrtić Drnje
7.područni objekt „Lastavica" Peteranec
8.područni objekt „Potočić" Koprivnički Bregi
9.područni objekt Hlebine, Hlebine – u statusu mirovanja

OPŠIRNIJE

javna nabava

javnipozivi

pristup informacijama

otpad2

bregofska

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

List Opcine Koprivnicki Bregi 16 za web Page 01

skola

lag1

© 2016 Općina Koprivnički Bregi. Sva prava pridržana. Design by Georg.