U petak 11. lipnja 2021. DVD Koprivnički Bregi održalo je 110. izborno-izvještajnu Skupštinu. Kako Društvo ove godine planira proslavu 110 godina kontinuiranog rada, a i s obzirom na epidemiološke mjere i preporuke, sjednica Skupštine održana je uz nazočnost članova DVD Koprivnički Bregi, bez šireg auditorija i gostiju iz drugih Društava.

Sjednici su bili nazočni počasni predsjednik DVD Koprivnički Bregi g. Josip Zagorec, predsjednica VZO Hlebine – Koprivnički Bregi gđa Maja Solina, velečasni Branko Horvat i vijećnik Općinskog vijeća g. Tomislav Tomiek. Zbog ranije preuzetih obveza, načelnik g. Mato Kuzminski i predsjednik Općinskog vijeća g. Siniša Maroševac ispričali su se za nedolazak.

Sjednica je započela intoniranjem hrvatske i vatrogasne himne te minutom šutnje za sve poginule i preminule vatrogasce i hrvatske branitelje.
Usvojen je dnevni red sjednice i prihvaćen novi poslovnik Skupštine za mandatno razdoblje 2021. – 2025. Izborom radnih tijela započeo je rad 110. Skupštine kojoj je bila nazočna natpolovična većina članova, što je temelj za donošenje pravovaljanih odluka, zaključaka i imenovanja. Sjednicu je vodilo radno voditeljstvo u sastavu predsjednik Dalibor Kezele, članovi Ivica Hrženjak i Josip Zagorec.
Izvještaj o radu društva i financijskom poslovanje podnio je predsjednik Društva Dalibor Kezele a izvješće o nadzoru predsjednica nadzornog odbora Andreja Hrženjak. U raspravi nakon podnošenja izvješća članovi Skupštine pohvalili su rad društva, istaknuto je odgovorno materijalno poslovanje i pozitivna financijska situacija te prokomentirana donacija društva DVD Hrastovica, koju je Društvo uručilo neposredno nakon potresa na Banovini, intervencija naših pripadnika i obrtnika iz naše općine te prve isporuke humanitarne pomoći i građevinskog materijala potresom ugroženom području. Pohvaljeni smo i za pomoć interventnom timu liječnika i zdravstvenih djelatnika volontera koju su našim kombijem otišli u pomoć Glini i Petrinji, među kojima je bio i naš član Marko Ćulumović. Zapovjednik DVD Marijan Sever posebno je istaknuo rad i zalaganje našeg člana Dražena Zagorca u uspostavi sustava UVI u našem društvu i konsolidaciji rada u sustavu Vatronet u proteklom razdoblju, čime su stvorene pretpostavke da budemo izabrani kao jedno od stožernih društava za donaciju novog zapovjedno-interventnog vozila.
Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo poljoprivrede su zajedničkom aktivnošću za potrebe vatrogasnih postrojbi iz sredstava naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma izdvojili značajna sredstva za modernizaciju voznog parka javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na području cijele Hrvatske. Dana 8. lipnja izvršena je još jedna u nizu primopredaja vozila i DVD Koprivničkim Bregima donirano je novo pick-up vozilo Ford Ranger koje će koristiti u svom radu.

Nakon rasprave o podnijetim izvješćima sva su izvješća jednoglasno prihvaćena te je svim tijelima Društva u mandatu 2017.- 2020. jednoglasno potvrđena razrješnica nakon čega je predsjednik kandidacijsko-izbornog povjerenstva Vedran Pintarić pročitao prijedlog sastava tijela za novo mandatno razdoblje. Skupština je prijedlog jednoglasno potvrdila čime je za predsjednika Društva izabran Dalibor Kezele, za zamjenika predsjednika Ivica Hrženjak, za zapovjednika Marijan Sever, za zamjenika zapovjednika Karlo Sever, za predsjednika nadzornog odbora Josip Šnalcer i za predsjednika Suda časti Vinko Pintarić.

Nakon završetka službenog djela sjednice, velečasni Branko Horvat blagoslovio je novo vozilo i sve okupljene vatrogasce. 

Vatru gasi – brata spasti!

Upravni odbor DVD Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content