KUD Rudar Glogovac održao je dana 10.02.2018.g., u suradnji s DVD-om Glogovac i Udrugom ženom  Glogovac, svoju 17. redovnu Skupštinu Društva, na kojoj su prezentirani  Izvještaj o radu za 2017.g., Izvještaj o stanju blagajne za 2017.g. , Izvještaj Nadzornog odbora za 2017.g., te su donijete Odluke o planu i programu rada za 2018.g. i o okvirnom financijskom planu za 2018.g.

Na samom početku, sjednica Skupštine uveličana je himnom u izvedbi „Rudarica“, ženske vokalne skupine KUD-a.

Iz iscrpnog Izvještaja o radu predsjednika KUD-a Zvjezdana Draganića bilo je vidljivo kako je KUD imao vrlo aktivnu prošlu godinu, pobrojano je bilo 30-ak nastupa svih sekcija (tamburaške, male i velike folklorne, vokalne i dramske), organizacija manifestacije Večer folklora i Božićnog koncerta sa kreativnom radionicom, kao i druge aktivnosti. U protekloj godini najveća financijska sredstva utrošena su na troškove putovanja na smotre i razne nastupe, organizaciju manifestacije Večer folklora, te na popravak i nadopunu opreme. Posebno se zahvalio Općini Koprivnički Bregi i načelniku Mariu Hudiću što prepoznaju rad Društva, te na novčanim sredstvima.

Sjednici su prisustvovali načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić, zamjenik načelnika Stjepan Sršek, općinski vijećnici, ravnateljica Osnovne škole Koprivnički Bregi Karolina Vidović, predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije Nada Šešić, tajnica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije Zrinka Roksandić, predstavnici KUD-a Delovi,  Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata, te predstavnici mjesnih i općinskih udruga.

Nakon obraćanja nazočnih gostiju, koji su pohvalili rad Društva uslijedilo je zajedničko druženje uz večeru i glazbu.

Scroll to Top
Skip to content