zastita

I ove  se godine organizira akcija skupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja (SZB) kako bi se omogućilo poljoprivrednicima da pravilno postupaju s otpadnom ambalažom nakon zaštite svojih usjeva i kako isti ne bi završio u prirodi i na odlagalištima komunalnog otpada.

Najava akcija “Prateći list” – 30.06. i 04.07.2011.

I ove godine udruga CROCPA organizira akcije skupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja (SZB) kako bi se omogućilo poljoprivrednicima da pravilno postupaju s otpadnom ambalažom nakon zaštite svojih usjeva i kako isti ne bi završio u prirodi i na odlagalištima komunalnog otpada. Akcija je namijenjena pravnim osobama, poljoprivrednim gospodarstvima/OPG koji su korisnici državnih poticajnih sredstava i koji trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz o adekvatno zbrinutom opasnom otpadu i ispunjenoj obvezi koja proizlazi iz Zakona o otpadu (narodne novine br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09). Na taj način se poljoprivrednici pridržavaju zakonskih propisa i pravila dobre poljoprivredne prakse te čuvaju okoliš.

Akcije na području Županije se provodi 30. lipnja i 04. srpnja:

30.06.2011. Reciklažno dvorište Koprivnica Adolfa Daničića bb Koprivnica 8.00 – 11.00

Kalinić trgovina Krste Hegedušića 28 Hlebine 11.30 – 13.30

Poljoprivredna apoteka GRAMINEA Trg Matije Gupca 2 Novigrad Podravski 14.00 – 15.00

Natura Agro d.o.o. Basaričekova 16 Đurđevac 15.30 – 17.00

04.07.2011. Sajmište Sv. Ivan Žabno Sajmište Sv. Ivan Žabno  8.00 – 10.00

Poljocentar d.o.o. Nikole Tesle bb Križevci 10.30 – 13.30

Poljocentar d.o.o. Sv. Petar Orehovec 126 Sv. Petar Orehovec 14.00 – 16.00

Ovom akcijom “Prateći list”, osiguran je besplatan povrat ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih 11 tvrtki: AgroChem-Maks, Am Agro, Basf, Bayer, Chromos Agro, Dow Agro Sciences, Florel, Herbos, Pinus Agro, Syngenta Agro – članovi Udruge CROCPA + Genera dd (prijašnja Veterina Kalinova).

Kao i prošle godine, tvrtka CIAK će donijeti na lokaciju prateće listove. Poljoprivrednici trebaju donijeti sa sobom dokumente koji su im potrebni kod popunjavanja točke 1. Pratećeg lista (matični broj obrta i sl).

Ujedno napominjemo da bi OPG-i trebali, ukoliko su predali 50 kg ili više opasnog otpada (ambalaže SZB), prema Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07) i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine br. 35/08), dostaviti podatke u Registar onečišćavanja okoliša Koprivničko-križevačke županije kojeg vodi Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

Scroll to Top
Skip to content