Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, Udruga invalida Koprivničko križevačke županije i Općina Koprivnički Bregi pozivaju sve zainteresirane osobe s područja Općine Koprivnički Bregi na besplatnu savjetodavno – pravnu edukaciju usmjerenu sprječavanju zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju  kao i upoznavanje sa pravima iz Zakona o socijalnoj skrbi.

Edukacija će se održati 27. veljače 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Društvenom domu u Koprivničkim Bregima.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u okviru programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život socijalno osjetljivih skupina pod nazivom „Znanje je moć 2“.

DOĐITE I NAUČITE NEŠTO NOVO!

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

Scroll to Top
Skip to content