Udruga“HERA“ u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Koprivnica organizira dvije radionice u okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada, namijenjene nezaposlenim ženama i ženama koje žele pokrenuti posao ili su ga tek pokrenule a nedostaje im podrška i savjet. Radionice su besplatne.

Teme radionica bit će Kako upravljati ciljevima i preprekama, Kako uspješno komunicirati, Kako povečati samopouzdanje i Kako pokrenuti posao od kuće.

Radionice će se održati u prostoru Županijske komore Koprivnica, Frankopanska 3, Koprivnica.

Termini održavanja radionica su utorak, 27.10.2015. i utorak, 03.11.2015. s početkom u 11h.

Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti putem e-maila na adresu info@udruga-hera.info ili pozivom na broj 271 335.

O radionicama:
BADGE radionice (Trening i edukacija žena poduzetnica) namijenjene su ženama, poduzetnicama – početnicama koje su često višestruko diskriminirane: na osnovu spola, bračnog I obiteljskog statusa, porijekla, dobi. Cilj je osnažiti žene suočene s višestrukim teškoćama u svijetu rada i zainteresirane su za pokretanje vlastitog posla. Radionice pružaju sigurnu i poticajnu okolinu gdje je moguće razrađivati i provjeravati ideje za pokretanje posla, dijeliti svoje probleme, pitanja koja ih muče, prilike i izazove te razvijati samospoznaju i vjeru u sebe.
Sudjelovanje donosi i te povezivanja s drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim problemima. Nakon radionica sudionicama će biti osigurana podrška i mentorstvo u slijedećim koracima razvijanja ideje započinjanja poslovnog poduhvata.

O projektu:
Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” i ima za cilj osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga.

U okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada su, u svrhu jačanja kapaciteta partnerskih organizacija, provedeni različiti treninzi i radionice, te je uspostavljena mentorska mreža za podršku korisnicima/ama programa. U edukacijskom programu BADGE sudjelovati će 90 polaznica iz četiri županije kojima je nakon radionica dostupna mentorska podrška. Partnerske organizacije su provele analizu stanja o socijalnih usluga te donijele preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga. Organizacije pružaju usluge savjetovanja za marginalizirane skupine žena, žene žrtve nasilja, te pružaju pravnu i savjetodavne pomoći iz radnih i socijalnih prava. Rezultati projekta bit će predstavljeni na završnoj konferenciji koja će uključiti sve relevantne dionike – predstavnike/ce ministarstava, agencija, lokalne vlasti, organizacija civilnog društva, donatora i medija.

Scroll to Top
Skip to content