placeholder

Javne površine

Javne zelene površine  su parkovi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zelene površine uz poslovne, stambene i druge javne objekte, zelene površine uz nogostupe, dječja i sportska igrališta, zaštitni …

Javne površine Pročitaj više »