Dječja grupa KUD-a Rudar

Na poziv članova KUD-a Molve, dječja grupa KUD-a “Rudar” iz Glogovca, sudjelovala je na drugim Molvarskim susretima dječjeg folklora. Uz dječje grupe iz Virja, Molvi, Šandorovca i Jalžabeta, mali Rudari predstavili su se igrama, brojalicama, pjesmama i plesovima Podravine.Prije samog početka manifestacije, svi sudionici posjetili su Župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, gdje su uz razgledavanje veoma pažljivo i pozorno slušali priče o legendama vezane uz crkvu – način izgradnje, o gotičkom kipu Majke Božje, o Svetoj Filomeni. Nakon razgledavanje crkve posjetili su izbožbu slika i fotografija Molvarskog likovnog kruga.

Scroll to Top
Skip to content