I nastavnici su se okusali u gasenj

Uslijed kvara na električnoj instalaciji došlo je do požara u kuhinji Osnovne škole Koprivnički Bregi. Odmah je izvršena evakuacija učenika i djelatnika Osnovne škole prema planu evakuacije koji su izvršili sami nastavnici i ostali djelatnici na čelu sa ravnateljicom. Po dolasku vatrogasaca DVD-a Koprivnički Bregi odmah se pristupilo pretraživanju prostorija i gašenju požara unutarnjom navalom. Požar se brzo širio pa je postojala mogućnost širenja na okolne objekte; vrtić, sportsku dvoranu i župni dvor. Zbog požara koji je zahvatio krovište pozvana je JVP Koprivnica koja pristiže sa navalnim vozilom.

Srećom, ovo je pretpostavljeni scenarij vježbe koja je izvedena 31. svibnja u Koprivničkim Bregima. Vježbu su organizirali DVD Koprivnički Bregi i Osnovna škola Koprivnički Bregi, a posebni gosti bili su vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. Cilj vježbe bio je povećati stupanj spremnosti djelatnika i učenika Osnovne škole u izvanrednim situacijama, a dobrovoljni vatrogasci DVD-a Koprivnički Bregi tom su prilikom imali dragocjenu priliku da u realističnom scenariju uvježbaju zajedničko djelovanje sa profesionalnim vatrogascima iz JVP Grada Koprivnice. U sklopu aktivnosti vezanih uz vježbu iz navedenog scenarija prikazana je i praktična vježba gašenja požara S – aparatima, a u gašenju su se imali priliku okušati i djelatnici škole. Kao šečer na kraju djelatnici JVP-e prikazali su gašenje vodenom puškom te prezentirali svoje vozilo radoznalim učenicima.

Veliku pažnju okupljenih učenika, roditelja, nastavnika, gostiju i okupljenih mještana privukle su i ekipe djece (6-12 god.) i mladeži (12-16 god.) DVD-a Koprivnički Bregi koje su demonstrirale svoje vještine u izvođenju vježbe s brentačama (djeca) i vježbe s preprekama (mladež).U gotovo cjelodnevnim vatrogasnim zbivanjima u Koprivničkim Bregima sudjelovalo je ukupno: 2 Auto cisterne, 2 kombi vozila, 20 vatrogasaca DVD-a Koprivnički Bregi te 2 profesionalna vatrogasca iz JVP Koprivnica.Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji vježbe, a posebno ravnateljici OŠ Koprivnički Bregi gđi. Karolini Vidović te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice koja nam je spremno izašla u susret i pripomoć na ovoj vježbi. Vatru gasi, brata spasi!  


Scroll to Top
Skip to content