Edukativno predavanje

U četvrtak, 9. listopada, policijska službenica za prometnu preventivu posjetila je Dječji vrtić „Potočić” u Koprivničkim Bregima.
Tom prilikom održala je polaznicima vrtića – djeci u dobi od 3 do 6 godina – edukaciju o kretanju djece u prometu – kretanje pješaka, prelazak preko ceste na pješačkim prijelazima, djeca biciklisti te prijevoz djece u automobilima.

Odrađen je i praktični dio prelaska djece preko obilježenog pješačkog prijelaza u kojem su pomogle teta iz vrtića. Kako su sva djeca to uspješno savladala podijeljen im je promidžbeni materijal MUP-a.

Scroll to Top
Skip to content