NAZIV PROJEKTA: Zaželi III – Program zapošljavanja žena, „Pomoć je moć 2“


NOSITELJ PROJEKTA: Općina Legrad
PARTNERI NA PROJEKTU: Općina Koprivnički Bregi, Općine Podravske Sesvete, Gola, Ferdinandovac, Koprivnički Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Koprivnica te Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 124.600,17 € (938.800,00 kn).  
Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
CILJ PROJEKTA: Omogućiti ženama pripadnicama ranjivih skupina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanju te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 6 jedinica lokalne samouprave.  Ciljanoj skupini pripada ukupno 19 žena pripadnica teže zapošljivih/ranjivih skupina koje će brinuti za ukupno 114 krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba.

Scroll to Top
Skip to content