Groblje je prostor na kojem se pokapaju tijela preminulih ljudi obično nakon ispraćaja koji se razlikuje ovisno o kulturi, vjeri ili uvjerenju preminulog.

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi.

Groblja na području Općine Koprivnički Bregi su groblja u Koprivničkim Bregima, Glogovcu i Jeduševcu.
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i mrtvačnice.Na području Općine Koprivnički Bregi grobljima upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi. Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i slično) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima i poslove ukopa umrlih. Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Odluka o grobljima na području Općine Koprivnički Bregi
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi – groblja

Scroll to Top
Skip to content