glogovac

Još jedan od većih projekata Općine Koprivnički Bregi, izgradnja kanalizacijske mreže koja je započela svečanim otvorenjem u subotu dana 30.travnja 2011.g, investicija je vrijedna blizu 8.000.000,00 kn.

Nositelj realizacije investicije izgradnje je GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, koji će ujedno i obavljati poslove stručnog nadzora. Izvođenje radova ugovoreno je putem javne nabave sa poduzećem Koming d.o.o. Koprivnica u iznosu 7.979.758,65 kn bez PDV-a.

U financiranju izgradnje predmetne kanalizacijske mreže za ovu godinu financijska sredstava osiguravaju „Hrvatske vode“ u iznosu od 3.479.671,00 kn u sklopu vladinog programa pokretanja investicija na vodnim građevinama.

Predviđena financijska sredstva pokrivaju 45% vrijednosti ukupno ugovorene kanalizacije, a preostali dio završiti će se u slijedećoj proračunskoj godini kad se osiguraju preostala potrebna sredstva. Općina Koprivnički Bregi prva je općina na području bivše Općine Koprivnica koja je izgradila kanalizacijsku mrežu na svom području, u naselju Koprivnički Bregi, a sada sustav kanalizacije širi i na naselje Glogovac. Završetkom izgradnje kanalizacije u naselju Glogovac mogućnost priključenosti domaćinstva u općini će sa sadašnjih 55% povećat na 95% odnosno mogućnost priključenja neće imati samo u naselju Jeduševac.

Kanalizacijska mreža ukupno obuhvaća 9.260 m gravitacijskog cjevovoda i 270 m tlačnog cjevovoda. Projektirana kanalizacija predviđena je od polipropilenskih korugiranih (plastičnih rebrastih) cijevi profila Ø300 mm s gotovim tipskim šahtovima što osigurava u potpunosti vodonepropusnost sustava.

Topografija terena nije pogodovala postavljanju u potpunosti gravitacijskog cjevovoda pa su u djelu predviđene prepumpne stanice koje dižu otpadnu vodu na viši nivo da se omogući gravitacijska odvodnja. Kanalizacijski sustav se spaja na postojeću kanalizaciju u Štaglincu te gradskim sustavom kolektora odvodi prema biološkom pročistaču otpadnih voda u Herešinu. Po vrsti prihvata otpadnih voda kanalizacija je projektirana da može primati samo fekalne otpadne vode bez upuštanja oborinskih voda koje se i dalje budu vodile postojećim sustavom cestovnih jaraka. 

Sanela Došen

Scroll to Top
Skip to content