Mještani naše općine mogu podnijeti dobrovoljnu poreznu prijavu i ostvariti povrat poreza po osnovi prava na veći osobni odbitak i odbitak za uzdržavane članove pod uvjetom da i uzdržavani članovi žive u općini Koprivnički Bregi ili u nekoj od općina razvrstanih u I. odnosno II. skupinu razvijenosti. Osim Bregi, neke od navedenih općina su primjerice Gola, Virje, Drnje, Sokolovac, Đakovo, Beli Manastir…

Osobni odbitak naših mještana za 2014. godinu je viši od iznosa osobnog odbitka 2.200,00 kn iz članka 54. stavka 1. Zakona i iznosi 2.700,00 kn. Navedeno je regulirano Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti objavljenoj u Narodnim Novinama 158/13 s primjenom od 1.1.2014.

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. ili II. skupinu razvijenosti:

I. skupina: Babina Greda, Biskupija, Cetingrad, Civljane, Čađavica, Dežanovac, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Gornji Bogićevci, Gradina, Gundinci, Gunja, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Kapela, Kistanje, Kloštar Podravski, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Markušica, Mikleuš, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Rovišće, Sopje, Staro Petrovo Selo, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Trnava, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrginmost, Vrhovine i Zrinski Topolovac.

II. skupina: Andrijaševci, Antunovac, Barilovići, Bebrina, Bednja, Beli Manastir, Belica, Belišće, Benkovac, Berek, Bilje, Bizovac, Bogdanovci, Borovo, Bosiljevo, Bošnjaci, Brestovac, Breznica, Brinje, Brodski Stupnik, Budinščina, Bukovlje, Cerna, Cernik, Cestica, Cista Provo, Crnac, Čačinci, Čaglin, Čazma, Čeminac, Darda, Davor, Desinić, Domašinec, Donja Motičina, Donja Voća, Donji Andrijevci, Dragalić, Draž, Drniš, Drnje, Dubrava, Đakovo, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Ervenik, Farkaševac, Ferdinandovac, Feričanci, Garčin, Garešnica, Generalski Stol, Glina, Gola, Gorjani, Gornja Rijeka, Gornja Stubica, Gornja Vrba, Gornji Mihaljevec, Gračac, Gradec, Gradište, Grubišno Polje, Hercegovac, Hlebine, Hrvace, Hrvatska Kostajnica, Ilok, Imotski, Ivankovo, Ivanska, Jakšić, Jarmina, Jasenovac, Josipdol, Kalnik, Kamanje, Kaptol, Kijevo, Klakar, Kneževi Vinogradi, Knin, Končanica, Koprivnički Bregi, Koška, Kotoriba, Kula Norinska, Kutjevo, Lasinja, Legrad, Lipik, Lišane Ostrovičke, Lobor, Lovas, Lovreć, Lukač, Magadenovac, Majur, Mala Subotica, Mali Bukovec, Marijanci, Martijanec, Martinska Ves, Mihovljan, Muć, Mursko Središće, Negoslavci, Netretić, Nijemci, Nova Gradiška, Nova Kapela, Novigrad (Zadarska županija), Novo Virje, Novska, Nuštar, Obrovac, Oprisavci, Orehovica, Oriovac, Orle, Otočac, Otok (Splitsko-dalmatinska županija), Otok (Vukovarsko-srijemska županija), Pakrac, Peteranec, Petlovac, Petrijevci, Petrinja, Petrovsko, Pitomača, Pleternica, Podbablje, Podcrkavlje, Podturen, Pokupsko, Polača, Poličnik, Popovac, Posedarje, Preseka, Prgomet, Pribislavec, Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija), Proložac, Promina, Punitovci, Rakovec, Rakovica, Rasinja, Rešetari, Ribnik, Runovići, Ružić, Saborsko, Satnica Đakovačka, Selnica, Semeljci, Severin, Sibinj, Sikirevci, Sirač, Skradin, Slatina, Slavonski Šamac, Slivno, Slunj, Sokolovac, Stankovci, Stara Gradiška, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Ston, Strizivojna, Suhopolje, Sveti Đurđ, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Šestanovac, Škabrnja, Štrigova, Tompojevci, Topusko, Tordinci, Tounj, Tovarnik, Trilj, Trpinja, Udbina, Unešić, Velika, Velika Kopanica, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Viljevo, Virje, Visoko, Viškovci, Vladislavci, Vođinci, Vrbanja, Vrlika, Vrpolje, Vrsi, Vuka, Vukovar, Zagorska Sela, Zagvozd, Zažablje, Zdenci, Zmijavci, Žakanje i Žumberak.

Kako ispuniti poreznu prijavu i ostvariti povrat poreza na osnovi prava na povećani ukupni osobni odbitak prikazano je na slijedećem primjeru:

Radnik s jednim uzdržavanim djetetom od svibnja 2014. koji se stanovnik općine razvrstane u II. skupinu razvijenosti u 2014. godini ima:

– od siječnja do travnja 2014. mjesečni osobni odbitak 2.700,00

– od svibnja do prosinca 2014. mjesečni osobni odbitak i odbitak za uzdržavanog člana 4.050,00 (što je umnožak osobnog odbitka i ukupnog faktora: 2.700,00 * 1,5).

Na godišnjoj razini to je 43.200,00 (2.700,00 * 1,0 *4 mjeseca) +(2.700,00 *1,5 * 8 mjeseci), umjesto 35.200,00 (2.200,00 *1,0 *4) + (2.200,00*1,5*8).

U poreznoj prijavi za navedeni primjer potrebno je na:

– stranicu 7. DOH obrasca u kolonu 4 upisati:

· faktor 1,0 za mjesece od siječnja do travnja 2014 u kojima radnik ima samo osobni odbitak

· faktor 1,5 za mjesece od svibnja do prosinca 2014. u kojima radnik ima osobni odbitak i odbitak za uzdržavanog člana

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– na stanicu 6. pod NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA upisati razlog podnošenja porezne prijave dobrovoljno ili obvezno uz kratko pojašnjenje.

Ukoliko dobrovoljno podnosite poreznu prijavu, svakako provjerite da li Vam se isplati, odnosno da li ostvarujete povrat.

U dobrovoljnoj poreznoj prijavi obvezni ste prikazati sve primitke koje ste ostvarili u godini za koju podnosite poreznu prijavu.

Uz poreznu prijavu koju ste dužni podnijeti najkasnije do 2.3.2015. u Poreznu upravu Koprivnica, obvezni ste dostaviti kopiju osobne iskaznice (kopija iskaznice treba i za odrasle uzdržavane članove) te napisati Izjavu kojom potvrđujete da živite u općini koja je svrstana u I. odnosno II. skupinu razvijenosti.

Ako stanovnik općine razvrstane u II. skupinu razvijenosti ima samo osobni odbitak, ostvaruje povrat poreza za porezni razred:

· 12% –> 12% * 6.000,00 = 720,00 kn

· 25%–> 25 % * 6.000,00 = 1.500,00 kn

· 40%–> 40% * 6.000,00 = 2.400,00 kn

(razlika osobnog odbitka stanovnika općine razvrstane u skupinu II. => 32.400,00-26.400,00= 6.000,00 kn)

Prilog: DOH obrazac za 2014. godinu

Scroll to Top
Skip to content