Dana 1. veljače 2024. godine za izgrađeno dječje igralište u Koprivničkim
Bregima, koje je svečano otvoreno povodom proslave Dana Općine Koprivnički
Bregi u kolovozu 2023. godine, OPĆINI KOPRIVNIČKI BREGI, od strane Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršena je
isplata sredstava prema Natječaju iz podmjere 19.2. >Provedba operacija
unutar CLLD strategije<, podmjere 19.3. >Priprema i provedba aktivnosti
suradnje LAG-a< i podmjere 19.4. >Tekući troškovi i animacija< unutar mjere
19 >Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni
razvoj pod vodstvom zajednice)< iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Nakon provedene administrativne obrade
konačnog Zahtjeva za isplatu, provedene kontrole na terenu, Agencija za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je utvrdila da je
Zahtjev za isplatu potpun i prihvatljiv, odnosno da je isti usklađen s
Pravilnikom o provedbi podmjere 19.2. >Provedba operacija unutar CLLD
strategije<, podmjere 19.3. >Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a<
i podmjere 19.4. >Tekući troškovi i animacija< unutar mjere 19 >Potpora
lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod 3 /
3 vodstvom zajednice)< iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 96/17 i 53/18) i Natječajem za
provedbu tipa operacije 7.4.1. >Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu< koji se
provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar
podmjere 19.2. >Provedba operacija unutar CLLD strategije. Za ulaganje se od
dodijeljenog iznosa potpore, po konačnom Zahtjevu za isplatu ukupno
isplatilo 17.613,67 EUR. Time je Općina Koprivnički Bregi uspješno
realizirala zatražena sredstva iz EU fondova.

Scroll to Top
Skip to content