zastava bregi

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/08, 55/11, 90/11. i 50/12) Općina Koprivnički Bregi objavljuje OBAVIJEST O IZRADI  CILJANIH  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

Zahtjevi i prijedlozi za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi mogu se davati u narednih 30 dana na sljedeći način:

Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Koprivnički Bregi.

Građani, pravne osobe i udruge – upućivanjem Općini pisanih zahtjeva i prijedloga. Nositelj izrade: Općina Koprivnički Bregi.

Scroll to Top
Skip to content