– Otvoreni postupci javne nabave

Završeni postupci javne nabave

– Podaci o naručitelju

– Sprečavanje sukoba interesa

– Zelena javna nabava 

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi – 2020.

PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi

 

2021.

Plan nabave za 2021. godinu

 

2020.

Izmjene i dopune registra ugovora o javnoj nabavi Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

 

 

2019.

Registar Ugovora za 2019. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

 

2018.

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. GODINU

Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

 

2017.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

 

2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

 

2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

 

2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

PRAVILNIK o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Koprivnički Bregi

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

 

2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

 

2012.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini

Izmjene Plana javne nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

 

2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini 

 

Obavjest – zakon o javnoj nabavi 

Scroll to Top Skip to content