Javna parkirališta najčešće se nalaze ispred trgovačkih centara i sportskih stadiona, ispred kulturnih i političkih ustanova, stambenih zgrada ili u gradovima kao parkirališne zone.
Općina Koprivnički Bregi na svojem području ima izgrađena parkirališta uz groblja u Koprivničkim Bregima i Glogovcu.
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi – parkirališta

Scroll to Top Skip to content