Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka načelnika Općine Koprivnički Bregi KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 2137/08-19-15 od 9. travnja 2019. Načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi

Dokumentaciju vezano uz Javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPU preuzmite OVDJE

 

Scroll to Top Skip to content