Na temelju članka 7. Ugovora o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“, KLASA:302-02/14-01/11, URBROJ:2137/1-03/09-14-7, Župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“

I. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to:

  • obrti,
  • trgovačka društva (d.o.o. / j.d.o.o.),
  • profitne ustanove,

koji ulažu na područje Koprivničko-križevačke županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima korisnik kredita koji koristi kredit za financiranje projekta s područja: proizvodne djelatnosti; opskrbe vodom; uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom; specijalizirane građevinske djelatnosti; računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima; veterinarske djelatnosti; predškolsko obrazovanje; djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; popravak računala i predmeta za osobu uporabu i kućanstvo; ostale osobne uslužne djelatnosti.

Prednost pri dodjeli subvencija imaju projekti vezani uz proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoja Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Kamata na poduzetničke kredite subvencionira se s 3 postotna poena, a ženama poduzetnicama s 4 postotna poena.

Cijeli natječaj možete vidjeti OVDJE.

OBRAZAC T-1000341 – ZAHTJEV ZA KREDIT

DJELATNOSTI PREMA NKD-U 

Scroll to Top
Skip to content