Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Koprivnički Bregi u 2022. godini KLASA: 370-04/22-01/01, URBROJ: 2137-8-22-1 od 26. siječnja 2022. godine objavljuje se Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Koprivnički Bregi.

Ovim Javnim pozivom i mjerama propisanim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Koprivnički Bregi namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te naseljavanja mladih obitelji na područje Općine Koprivnički Bregi.

Scroll to Top
Skip to content