Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 8/09, 12/09, 10/10, 7/11, i 6/12 – pročišćeni tekst) i točke V. Tekučeg projekta: T 100004 izgradnja gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata – mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini KLASA: 320-01/13-01/25, URBROJ: 2137/1-04/09-13-1 od 20. ožujka 2013. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje JAVNI POZIV ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini.

Više o projektu pročitajte na slijedećem linku:

http://www.kckzz.hr/Zupanijska-uprava/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100004-poticanje-izgradnje-gospodarskih-gradevina-sufinanciranjem-glavnih-gradevinskih-projekata-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2013-godini

Scroll to Top
Skip to content