U svrhu poticanja društava Crvenog križa na suradnju sa školama i vrtićima s područja djelovanja, te poticanja škola i vrtića na ostvarivanje prava na oznaku “Sigurna škola” i “Sigurni vrtić” , Hrvatski Crveni križ osigurao je komplete prve pomoći i informativne letke o projektu Sigurnije škole i vrtići.

IMG c206a1edbab6f4a87496b788cdd8f83a VKomplet prve pomoći i informativni letak dobili su i svi područni objekti Dječjeg vrtića Vrapčić s područja Općina Gola, Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Koprivnički Bregi. 

Ravnateljica: Sanela Brgles

Scroll to Top
Skip to content