Općina Koprivnički Bregi
Ulica kralja Tomislava 2
Tel: 048 83 04 20
e-mail: opcinako@inet.hr , opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi
Jasna Klasan, dipl. iur.
Tel: 048 830 066
Mob: 091 610 7119
E-mail: procelnik@koprivnicki-bregi.hr  

Pitanja načelniku možete poslati na: nacelnik@ koprivnicki-bregi.hr

Za slanje materijala za objavu na općinskim stranicama: bregikoprivnicki@gmail.com

Kontaktirajte nas putem kontakt obrasca:


Scroll to Top Skip to content