I u 2019. godini u općini Koprivnički Bregi nastavlja se realizacija niza većih infrastrukturnih projekata, čime će se podići kvaliteta življenja u svim naseljima općine i podići komunalni standardi na najviši nivo.

Tako su pri kraju radovi na nadogradnji vrtića u Koprivničkim Bregima i izgradnji dionice pješačke staze na ulazu u Koprivničke Brege od Miklinovca do kanala u ulici Matije Gupca.
Nadogradnjom vrtića djeca i odgajateljice dobiti će novu prostoriju i proširenu natkrivenu terasu, što će omogućiti još ljepše i ugodnije odvijanje svih aktivnosti u vrtiću.

Izgradnjom dionice pješačke staze na ulazu u Koprivničke Brege iz smjera Miklinovca doći će do spajanja Koprivnički Bregi i Koprivnice pješačkom stazom, nakon što i grad Koprivnica izgradi svoju kratku dionicu, a na cijeloj dionici postaviti će se i javna rasvjeta kako bi korištenje staze noću bilo sigurno za sve sudionike u prometu.

Općina je protekli tjedan na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje prijavila i projekt izgradnje pješačkog mosta preko kanala u ulici Matije Gupca sa prilaznim stazama, koji će zapravo biti završni dio cijele dionice pješačke staze kroz Koprivničke Brege, od Miklinovca do Kolodvorske ulice.

Također, na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za prijavljen je projekt izgradnje parkirališta nasuprot groblja u Glogovcu, za koji je ishođena građevinska dozvola i otkupljeno zemljište.
Rezultate oba natječaja na koji smo prijavili prethodno navedene projekte očekujemo najkasnije do kraja 5.mjeseca, a u slučaju pozitivnih rezultata kakvi su bili i proteklih godina, Općina će odmah raspisati natječaje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova i krenuti sa izgradnjom parkirališta u Glogovcu i pješačkog mosta u ulici Matije Gupca u Bregima.

Vrijedno je podsjetiti na potpisani Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskom cestama za izgradnju pješačke staze u Glogovcu, na dionici od Štaglinca do Borovljana uz državnu cestu. Natječaj za izbor najpovoljnijeg ponuđača je raspisan, a pregled i odabir najpovoljnije ponude biti će izvršen 21.03. u prostorijama općine Koprivnički Bregi. Nakon potpisa Ugovora sa izvođačem, krenuti će se u pripremu gradilišta i samo izvođenje radova na navedenoj dionici.
Općina Koprivnički Bregi je i pred potpisom Ugovora o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama, uz posredovanje našeg partnera i ovlaštenog distributera Koprivničkih voda, za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Jeduševac (nastavno na trasu u ulici braće Radića u Koprivničkim Bregima) . Potrebna je samo građevinska dozvola za koju očekujemo izdavanje u što kraćem roku od nadležnog odjela Koprivničko-križevačke županije. Radovi bi trebali početi ove godine i završiti slijedeće, a ukupno trajanje radova ovisiti će o samoj dinamici radova na terenu i financijskim mogućnostima Općine i Hrvatskih voda u tekućoj i slijedećoj proračunskoj godini.

Ukupna vrijednost svih projekata, uključujući i troškove izrade projektne dokumentacije i nadzora, iznosi cca. 8.500.000 kn, što je dvostruko više od godišnjeg izvornog proračuna Općine iz kojeg iz kojeg se financiraju i sve ostale aktivnosti i programi potpore udrugama, društvima, klubovima, školi, vrtiću, kao i razni programi sufinanciranja i socijalne pomoći našim mještanima. No, kvalitetnim i kontinuiranim prijavama na razne natječaje za sufinanciranje i odličnom suradnjom sa Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama vjerujem da ćemo osigurati realizaciju svih projekta u ovoj, ili najkasnije u 2020. godini.

To će biti veliki uspjeh za našu Općinu, jer će mještanke i mještani u svim naseljima imati zaista kvalitetne uvjete za život sa kompletno izgrađenom plinskom, vodovodnom i kanalizacijskom mrežom, znatno povećanim sigurnosnim uvjetima u prometu (mreža pješačkih staza te javna parkirališta), modernim vrtićem i školama u Bregima i Glogovcu, dakle sa svime onim što nažalost nemaju dosta ruralnih sredina iste veličine, pa čak i većih urbanih sredina diljem Hrvatske.

Načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić

Scroll to Top
Skip to content