10 godina kuda

Dana 08. listopada 2011.g. Kulturno umjetničko društvo “Rudar” Glogovac proslavilo je 10. godina rada i promicanja kulturne baštine kako u Općini Koprivnički Bregi, pa tako i šire.

Sa velikim se zadovoljstvom možemo pohvaliti kako smo jučer, dana 08.listopada 2011.g. bili svjedoci proslave 10.godina rada i promicanja kulturne baštine Kulturno umjetničkog društva „Rudar“ Glogovac. Koncertom kojega su organizirali članovi KUD-a , ponovno su dokazali kako su neponovljivi i svake godine sve bolji i bolji u svojem radu. Koncert koji se održavao u Društvenom domu u Glogovcu okupio je sve generacije gledatelja, a može se reći da je bilo popunjeno sve do zadnjeg mjesta za sjedenje. Nakon koncerta bio je organiziran domjenak za sve posjetitelje sa raznoraznim vrstama jela koje su napravili članovi KUD-a i roditelji članova Male i Velike folklorne skupine KUD-a „Rudar“ Glogovac. Uz općinske dužnosnike na koncertu prisustvovale su Slavica Benko-predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga KK Županije i Vesna Peršić-Kovač stručna savjetnica Županijskog odjela za kulturu.

Koncert je započeo u 19:00 sati i u svojem trosatnom programu upoznali smo se dokumentarcem koji je prikazao rad KUD-a kroz svih 10.godina svojeg rada, naravno moramo spomenuti da se govorilo i o radu Folklorne sekcije iz Glogovca u prošlom stoljeću koji je prethodio današnjem KUD-u.

KUD „Rudar“ Glogovac predstavio nam se slijedećim programom:

1. Tamburaški sastav i folklorni zbor:

-Splet narodnih pjesama Slavonije i Baranje:

                       Diva Marica žito dožela

                      Deder diko pogodi (Iva Cvrtila-dvojnice)

                      Jabučice (Zvjezdan Draganić-samica)

                      Šokačko kolo (Iva Cvrtila-slavonske gajde)

-Prigorska narodna pjesma:

                     Božo Potočnik:“Polegla trava detela“

-Pokupska narodna pjesma:

                    Emil Cosetto: „Letovanić“

2. Pjesme i plesovi Bilogore

„Tri sam dana milo lane“

Solisti: Ivana Vlah i Marko Draganić

Solist na tradicijskim instrumentima(samica,dvojnice,dude): Zvjezdan Draganić

3. Dokumentarni film-1.dio (1947.-1969.)

4. Pjesme i plesovi Podravine

„Igraj kolo“- dječja grupa nižeg uzrasta

5. Film-2.dio (1981.-1991.)

6. Pjesme i plesovi Posavine:

„Lutko moja“- dječja grupa višeg uzrasta

7. Film-3.dio

8. Pjesme i plesovi Podravine

„Ajde doma dekletine“-bivše članice KUD-a „Rudar“

9. Pjesme i plesovi Zagorja

„Igrajte nam muzikaši“

10. Film- 4. I 5. Dio

11. Pjesme i plesovi Međimurja

„Oči sokolove“

Solisti: Matea Gačan i Marko Draganić, Ivana Vlah

Solisti na tradicijskim instrumentima: Marijan Janči (cimbal) i Luka Janči (violina)

Koreograf i voditeljica plesa je Zrinka Roksandić, a aranžman potpisuje i voditelj tamburaša je Tomislav Cvrtila.

Na kraju koncerta predsjednik KUD-a „Rudar“ Glogovac Zvjezdan Draganić je podijelio zahvalnice za doprinose u KUD-u kroz ovih 10.godina rada, a toplim se riječima svima prisutnima i članovima KUD-a obratio naš općinski načelnik Mario Hudić, hvaleći njihov rad, te im udijelio i plaketu za 10.-godišnjicu rada.       

Sanela Došen

Scroll to Top Skip to content