unnamedDječja grupa KUD-a Rudar sudjelovala je na 2. dječjoj smotri folklora koja se održala u sklopu manifestacije Crveni makovi u Đelekovcu. Uz mališane iz Glogovca, na smotri pod nazivom „Crveni makići“ sudjelovale su dječje grupe iz Novog Virja, Legrada i Đelekovca.

Rudari su izveli igrice, brojalice, pjesme i plesove Podravine uz glazbenu pratnju mlađe tamburaške grupe KUD-a Delovi.

Ovom manifestacijom nastavila se i još više razvila lijepa suradnja sa KPD-Seljačka sloga iz Đelekovca.

Scroll to Top Skip to content