OTPAD PAMETNO ODVOJI, DOBRE NAVIKE USVOJI!

ŠTO SE MOŽE KOMPOSTIRATI?

 • Ostaci kora voća i povrća
 • Ljuske od jaja
 • Talog kave i čaja
 • Pokošena trava, korov i ostaci biljaka iz vrta
 • Uvenulo cvijeće
 • Lišće
 • Usitnjeno suho granje i lišće
 • Slama, sijeno i piljevina
 • Ostaci kod orezivanja voćaka i vinove loze

ŠTO SE NE MOŽE KOMPOSTIRATI?

 • Kosti, meso, masnoće, izmet
 • Pepeo od ugljena
 • Novinski papir i časopisi u boji
 • Plastika, metal, staklo
 • Lijekovi
 • Papirnate pelene
 • Korov alergena
 • Lišće oraha
 • Lakirano drvo
 • Biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljnim i zaštitnim bojama i pesticidima

ŠTO JE KOMPOST?

Kompost je prerađena masa organskih tvari neiskorištenih ostataka tla. Također, kompost je i smjesa raznih organskih otpadaka gospodarstva i kućanstva, koji prerađeni uz pomoć mikroorganizama služe kao kvalitetno gnojivo. Kompostom osiguravamo prozračnost tla u vrtu te prihranjujemo naše biljke.

ŠTO JE KOMPOSTIRANJE?

Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Prirodnim procesom razgradnje biootpada kao konačni proizvod nastaje kompost. Kompostiranjem se zatvara prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi – od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari.

ZAŠTO KOMPOSTIRATI?

 • Više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad
 • Takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta
 • Kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi
 • Kompostiranje biootpada je doprinos zaštiti okoliša

PREDNOSTI KOMPOSTIRANJA

 • Kompostom zemlja dobiva hranjive sastojke koji su potrebni za rast i razvoj biljaka, poboljšava se plodnost zemlje te se smanjuje potreba za umjetnim gnojivima
 • Kompost aktivira faunu tla, povisuje sadržaj humusa u tlu, povoljno djeluje na dugoročnu plodnost tla, izvor je energije za mikroorganizme
 • Ušteda na troškovima nastalim za kupnju umjetnih gnojiva i zemlje za sadnju cvijeća

GDJE I KADA SE MOŽE KOMPOSTIRATI?

Kompostirati se može tijekom cijele godine i to:

 • Samostalno, u vlastitom vrtu ili dvorištu
 • Zajednički, na pogodnim lokacijama u naseljima
 • Centralno, na velikim kompostištima, uz odvojeno prikupljanje biootpada u smeđe kante i odvoz na lokaciju kompostišta

Prikupljeni ZELENI OTPAD iz domaćinstva, u koji spada trava, lišće i granje odvozi se na kompostište. Odvozom i zbrinjavanjem zelenog otpada smanjuje se količina otpada koji se odlaže na odlagalištu te se dobiva vrijedna sirovina uz smanjenje štetnih utjecaja otpada na okoliš. Ono što je potrebno učiniti je sakupljeni zeleni otpad odložiti u SMEĐE KANTE i to na način da se posebno odloži lišće, trava, sitnije granje ili usitnjena živica, a posebno veće granje svezano u snopove.

LOKACIJA I RADNO VRIJEME

Kompostana se nalazi na adresi Marovska 22, Herešin, Koprivnica.

Kontakt telefon: 048 636 008.

Ljetno radno vrijeme (travanj – listopad)

 • ponedjeljkom 7.00 – 18.00 sati
 • utorak – petak 7.00 do 15.00 sati
 • subotom 8.00 do 13.00 sati

Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)

 • ponedjeljkom 7.00 – 16.00 sati
 • utorak – petak 7.00 – 15.00 sati
 • subotom 8.00 – 13.00 sati
Scroll to Top
Skip to content