Na sjednici općinskoj vijeća održanoj 14.12. u Koprivničkim Bregima, usvojen je Proračun za 2019.g., te projekcije Proračuna za 2020.g. i 2021.g. Devet općinskih vijećnika glasalo je za Proračun, a dvoje je bilo suzdržano. 

Načelnik općine Mario Hudić prezentirao je detaljno prijedlog ambicioznog Proračuna za 2019.g., u visini od 7.891.000 kn, kao i dugoročne projekte za 2020.g. i 2021.g. 

Istaknuo je izvore financiranja i planirane velike kapitalne projekte u 2019.g., a ključni projekti su slijedeći:

– Izgradnja pješačko – biciklističke staze u Glogovcu na dionici od Štaglinca do Borovljana (postignut sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju i uvrštenju projekta u njihov proračun za 2019.),

– Završetak nadogradnje vrtića u Koprivničkim Bregima (radovi započeli),

– Završetak izgradnje pješačke staze od ulaza u Koprivničke Brege iz smjera Miklinovca do mosta na početku ulice Matije Gupca u Koprivničkim Bregima (radovi započeli, a grad Koprivnica će slijedeće godine izgraditi svoj spojni dio od sadašnjeg završetka pješačke staze u Miklinovcu do ulaza u Koprivničke Brege),

– Izgradnja kanalizacijske mreže u Jeduševcu u sklopu projekta Aglomeracija Koprivnica,

– Izgradnja parkirališta nasuprot groblja u Glogovcu sa 50 parkirnih mjesta. 

Općina će neke od navedenih projekata kandidirati na natječaje nadležnih ministarstava i EU fondove, kako bi dobila sredstva i olakšala si financiranje svih potrebnih radova. Načelnik Mario Hudić ne sumnja da će u tome uspjeti, s obzirom da je općina i ove i svih prethodnih godina uspjela povlačiti sredstva na raznim natječajima koja su pomogla u realizaciji velikih kapitalnih projekata. 

U Proračunu su osigurana sredstva za naknade za rodilje, sufinanciranje troškova pohađanja jaslica i vrtića, sredstva za financijsku potporu školi i vrtiću u daljnjoj nabavci moderne opreme i provođenju izvanškolskih aktivnosti, kupnju udžbenika i bilježnica, stipendiranje studenata, socijalne programe (geronto domaćica), pomoći u novcu i naravi najpotrebitijim mještanima, dakle osigurana su sredstva za cijeli niz mjera kojima ćemo pomoći svim generacijama naših mještana da bolje žive, a posebno našim najmlađima i mladim generacijama koje moraju biti nositelji razvoja naše općine u budućnosti. Naravno, kao i svake godine općina će pomoći svim našim udrugama, društvima i klubovima koje su važan i sastavni dio društvenog života te najbolji promotori mjesta u kojima njihove članice i članovi žive, naših Koprivničkih Bregi, Glogovca i Jeduševca. 

Općina Koprivnički Bregi

 

Scroll to Top
Skip to content