Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.
Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013. i 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti te načinu pristupa.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, broj 67/2017.) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu.

Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu, koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obvezno navođenje izvora informacije.

Proračun:

2022.

Vodič za građane uz proračun Općine Koprivnički Bregi za 2022. godinu

Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Provedbeni program Općine Koprivnički Bregi

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi

Prijedlog proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

2021.

Izvještaj o zaduživanju 1-12 2021.

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 1-12mj. 2021.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz god. izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu

– Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu.– Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu

Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

– Vodič za građane uz proračun Općine Koprivnički Bregi za 2021.godinu

– Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

– Obrazloženje Plana proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu

2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2020.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2020.

– 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

– Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2020.

 Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 1-6mj.2020

– Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz polugodišnji.izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.

– Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2020. godinu

– Proračun za 2020. godinu i projekcija za 2021 i 2022.g.

– Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu

– Prijedlog Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.
Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Bregi

2019.

Godišnji izvještaj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz god. izvještaj
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2019.

2.Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu

– Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu

PRORAČUN OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

– Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu

– Prijedlog proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021.g 

2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2018.
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2018.

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU  

II izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Bregi

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU / xls

PRORAČUN OPĆINE  KOPRIVNIČKI  BREGI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.g.

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. / pdf

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2017.g / pdf

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PRORAČUN OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

2016.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2016. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2016. GODINU

PRORAČUN OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

2015.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2015. GODINU

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

2014.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2014. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2014-II IZMJENEIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2014-II IZMJENE

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Proračun za 2013.

Izmjene i dopune proračuna 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna 2012. III

Izmjene i dopune proračuna 2012.

Scroll to Top
Skip to content