Ovih dana nastavlja se realizacija velikih kapitalnih projekata u svim naseljima naše općine. 

U Glogovcu je u tijeku asfaltiranje pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu od Štaglinca do Borovljana, pa očekujemo da kroz desetak dana završe kompletni radovi, uključujući i potrebne sanacijske radove na cijeloj trasi.

Ovime bi radovi završili i prije planiranog roka, a nakon njih će se obaviti tehnički pregled staze i izdati uporabna dozvola.

Izgradnjom ove staze i pripadajuće oborinske odvodnje u vrijednosti od 2,2 milijuna kuna riješiti će se dugogodišnji problem sigurnosti u prometu za pješake i bicikliste na ovoj izuzetno frekventnoj i opasnoj dionici Podravske magistrale. 

U Koprivničkim Bregima započela je izgradnja pješačkog mosta sa prilaznim stazama, preko potoka na ulazu u ulicu Matije Gupca.

Realizacijom ovog projekta završiti će se izgradnja pješačke staze na cijeloj trasi od ulaza u Koprivničke Brege iz smjera Miklinovca do Kolodvorske ulice, što je i bio osnovni projekt podijeljen u više etapa po kojima se gradila pješačka staza. Izgradnjom pješačkog mosta koji će biti pomaknut desetak metara od cestovnog mosta povećati će se sigurnost prometa na toj kritičnoj točki, a doprinijeti će se i ljepšem vizualnom izgledu samog okoliša.

Radovi su predviđeni u vrijednosti od cca. 830.000 kn, uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, izvođač je firma „Ciglenica“ iz Zaprešića, a uz dobre vremenske prilike radovi bi mogli završiti do kraja godine. 

Ovih dana izuzetno nas je obradovala vijest iz Koprivničkih voda o završenom natječaju i odabiru izvođača radova za izgradnju kanalizacijske mreže u Jeduševcu, što znači da bi sami radovi trebali započeti do kraja 11. mjeseca.

Projekt izgradnje kanalizacijske mreže u Jeduševcu realizirati će se suradnjom Koprivničkih voda kao investitora te Hrvatskih voda i Općine Koprivnički Bregi koji će sufinancirati radove, čija procijenjena vrijednost je cca. 3,5 milijuna kuna.

Radovi se neće moći završiti u jednoj godini, a sama kanalizacijska mreža prema Jeduševcu graditi će se nastavno na glavni vod kanalizacije koji završava na kraju Ulice braće Radić u Koprivničkim Bregima.

Ovime bi zaokružili izgradnju plinske, vodovodne i kanalizacijske mreže u svim naseljima naše općine, sukladno cilju osiguranja ravnomjernog razvoja naše općine i osiguranja jednakog i kvalitetnog komunalnog standarda u svim njenim naseljima. 

Realizacija navedenih projekata izuzetno me veseli, jer sam si i sam postavio zadatak da se oni moraju realizirati, što iz mnogih aspekata nije bilo lako.

No, ne treba odustajati ni kada je teško već se potruditi izvršiti obećano mještanima, a vjerujem da je iz svega prethodno navedenog vidljivo da smo na dobrom putu i siguran sam da će u vremenu pred nama opet biti novih projekata i lijepih vijesti za naše mještanke i mještane Bregi, Glogovca i Jeduševca. 

Načelnik Općine Koprivnički Bregi, Mario Hudić 

Scroll to Top
Skip to content