Općina Koprivnički Bregi dobila je sredstva za sufinanciranje još jednog projekta preko natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. 

Riječ je izgradnji pješačko-biciklističke staze u Ulici braće Radić u Koprivničkim Bregima, a odlukom Ministarstva od 3. ožujka 2021.g. odobreno je 150.000 kn za sufinanciranje ovog projekta.

Podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, nakon čega će se pristupiti pripremi natječaja za javnu nabavu i odabiru izvođača radova, a odobrenje sufinanciranja od strane Ministarstva će nam značajno pomoći u zatvaranju cijele financijske konstrukcije projekta. 

Također, primili smo i odluku Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je odobrena isplata sredstava u iznosu od 138.951,25 kn za uspješnu i već završenu realizaciju projekta Rekonstrukcija ograde groblja u Koprivničkim Bregima. Općina je prijavila projekt na natječaj preko Lokalne akcijske grupe (LAG) Podravina i odobrena sredstva za isplatu se financiraju iz EU fondova. 

Uskoro očekujemo rezultate natječaja za odobravanje sredstava iz EU fondova za realizaciju projekta „Putevima podravskih rudara“ u Glogovcu, gdje se mogu dobiti sredstva u iznosu do 100.000 Eura. Pripremili smo kvalitetan projekt sukladno svim zahtjevima natječaja i zatražili maksimalan iznos, pa vjerujem da ćemo i tu dobiti pozitivnu odluku čime bi se omogućila revitalizacija kompletnog prostora oko bivšeg rudnika u Glogovcu, izgradnja trim staza, uređenje izvora vode i time ponudio jedan novi povijesno – turistički sadržaj u našoj općini. 

Završava se i projektna dokumentacija za projekt izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici Stjepana Radića u Glogovcu, koji nakon podnošenja zahtjeva u izdavanja građevinske dozvole planiramo kandidirati na prvi naredni natječaj za sufinanciranje projekata takve vrste. 

Ovime nastavljamo kontinuirano uspješno povlačenje sredstava preko natječaja EU fondova i nadležnih ministarstava unatrag desetak godina, ali treba spomenuti i velika sredstva koja smo za realizaciju naših projekata dobili od naših partnera Hrvatskih cesta (cca. 2.000.000 kn za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Glogovcu) i Hrvatskih voda (preko 3.000.000 kn za izgradnju kanalizacijske mreže u Jeduševcu), kao i sredstva dobivena na natječajima Koprivničko-križevačke županije. 

To nam je vrlo bitno jer se natječaji vezani na same EU fondove ne objavljuju stalno za sve vrste projekata i potrebno je osigurati sredstva i iz drugih izvora, što je pokazalo da je naša dugogodišnja strategija pripreme projekata za koje u početku nismo imali dovoljno sredstava u našem izvornom proračunu i ishođenja svih potrebnih dozvola kao preduvjeta za prijavu na natječaje izuzetno uspješna. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo sa udjelom dobivenih sredstava izvan našeg izvornog proračuna u svim dosada realiziranim projektima u vrhu najuspješnijih općina ne samo u našoj županiji, već i šire u cijeloj Hrvatskoj. 

Na ovaj način smo osigurali povećanje kvalitete života naših mještana u svim naseljima općine, a primjerice realizacijom EU projekta „Zaželi“ osigurali i direktno zapošljavanje tri nove geronto domaćice iz naše općine. 

Nastaviti ćemo i dalje sa pripremom novih projekata i prijavama na razne natječaje, kako bi lakše osigurali sredstva za njihovu realizaciju i naravno kontinuirano obavještavati mještane o novim dobrim vijestima za koje sam siguran da ćemo ih i dalje dobivati.

Mario Hudić, načelnik Općine Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content