Općina Koprivnički Bregi raspisuje Natječaj / predbilježbe za upis djece u vrtić u radnu pedagošku godinu 2013/14. (za djecu od navršene 3. godine starosti do polaska u školu).

Obavezna dokumetacija (predbilježbe bez navedene dokumentacije neće se razmatrati):
1. Zamolba roditelja s osnovnim podacima o djetetu, adresom, telefonskim brojem i mail adresom, na koje će primati daljnje obavijesti.
2. Domovnica djeteta / rodni list djeteta (kopija).
3. Uredovna liječnička potvrda / liječnička dokumentacija ako se radi o djetetu s posebnim potrebama i dokumentacija opservacije djeteta nadležnih ustanova.
4. PK kartica na kojoj je vidljivo da porez zaposlenih roditelja ide na općinu Koprivnički Bregi (ne PK1 s prosjekom plaća), odnosno potvrda ako su roditelji nezaposleni i evidentirani na Zavodu za zapošljavanje.
Prednost upisa imaju djeca s područja općine Koprivnički Bregi i djeca pred polazak u školu. Potrebnu dokumentaciju dostaviti u Jedinstveni upravni odjel općine Koprivnički Bregi, u vremenu od 7-15 sati od 27. kolovoza – 3. rujna 2013.g.
Obavijest o upisanoj djeci biti će na uvidu na oglasnim pločama i web stranicama općine Koprivnički Bregi, u roku od 8 dana od završenog natječaja.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broju 048/831-492 ili na općini.
Jedinstveni upravni odjel općine Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content