Obavještavaju se socijalno ugrožene obitelji sa područja Općine Koprivnički Bregi, čija su djeca – učenici polaznici Osnovne škole Koprivnički Bregi, da će Općina Koprivnički Bregi sufinancirati kupnju potrebne školske opreme.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi treba se dostaviti sljedeća dokumentacija, po utvrđenim kriterijima:

– pisana zamolba sa imenom i prezimenom roditelja koji podnosi zamolbu, adresom, brojem telefona/mobitela, kraćim opisom materijalne situacije u obitelji i osnovnim podacima djeteta – učenika (ime, prezime i razred koji polazi u Osnovnoj školi Koprivnički Bregi),
– potvrda Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti, za oba roditelja,
– potvrda Centra za socijalnu skrb Koprivnica o statusu korisnika Centra za socijalnu skrb, za oba roditelja,
– ako je jedan od roditelja u radnom odnosu, potrebno je dostaviti prosjek plaće za zadnja 3 mjeseca,
– može se uz gore navedenu dokumentaciju uzeti u obzir i procjena razrednika o izuzetno teškoj materijalnoj situaciji učenika.

Zamolba i navedena dokumentacija se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi svakog radnog dana, od 18. kolovoza do 25. kolovoza 2014. godine, do 15,00 sati.

Općina Koprivnički Bregi
Jedinstveni upravni odjel 

Scroll to Top
Skip to content