INA-industrija nafte, d.d. Zagreb zajedno s poljskom kompanijom Geofizyka Torun provodila je 2D seizmička mjerenja u svrhu istraživanja rezervi nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području Općine Koprivnički Bregi.

Ovim putem Vas obavještavam da svu nastalu štetu možete prijaviti u Općini Koprivnički Bregi gdje su dostavljeni obrasci za prijavu štete.

Kontakt osoba za prijavu je referent-komunalni redar: Dejan Plantić, 091/2830-424

Svu nastalu štetu podmiruje INA d.d. Zagreb.

Scroll to Top
Skip to content