Komunikacija građana sa djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi od danas, 16. ožujka 2020 obavlja se telefonski i putem redovne elektronske pošte u cilju sprječavanja širenja korona virusa.

Kontakt
e-mail: opcinako@inet.hr

opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr

Ostali kontakti JUO

Tel: 048 830 420

Ljubica Godek – računovodstveni referent 091/2830-422

Sonja Terzić – viši upravni referent 091/2860-422

Dejan Plantić – referent-komunalni redar 091/2830-424 mail: planticdejan@gmail.com

Stjepan Bos – komunalni radnik 091/2830-423

Stjepan Sršek – zamjenik načelnika 091/2830-421 mail: stjepan.srsek@gmail.com

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi
Jasna Klasan, dipl. iur.
Tel: 048 830 066
Mob: 091 610 7119
E-mail: procelnik@koprivnicki-bregi.hr

 

Scroll to Top
Skip to content