Općina Koprivnički Bregi je u postupku sređivanja Evidencija grobnih mjesta na grobljima na području Općine Koprivnički Bregi izdala rješenja svim korisnicima grobova na groblju u Koprivničkim Bregima i Glogovcu za koje ima točne i potpune podatke.

Ukoliko ste korisnik groba na groblju u Glogovcu ili Koprivničkim Bregima, a niste dobili rješenje, molimo Vas da se javite u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, (telefon:048/830-066, mob:091/2830-424 ili e-mail: planticdejan@gmail.com).

Grobna mjesta za koja Općina Koprivnički Bregi nema podatke o korisnicima smatraju se napuštenim te će se ista dati na korištenje drugim osobama, a sve sukladno Zakonu o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) i Odluci o grobljima na području Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-Križevačke županije“ broj 6/13).

Scroll to Top
Skip to content