Savjetodavna služba organizira:

IZOBRAZBU O SIGURNOM RUKOVANJU SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA I NJIHOVOJ PRAVILNOJ PRIMJENI
koja će se održati u Koprivničkim Bregima, u prostorijama općine od 26. do 28. siječnja.

Uvjeti za pohađanje izobrazbe u trajanju 15 školskih sati su navršenih 18 godina i minimalno završenih osam razreda osnovne škole. Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se prijavnicom koja je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva i na internetskim stranicama Savjetodavne službe. Zainteresirani kandidati prilikom prijave sa sobom trebaju donijeti osobnu iskaznicu, OIB, presliku svjedodžbe o stečenom obrazovanju i presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Cijena osnovne izobrazbe iznosi 300,00 kn, cijena polaganja ispita 50,00 kn, a cijena izdavanja iskaznice 30,00 kn. Naknade troškova, za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica uplaćivati će se zajedno u ukupnom iznosu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja obveznika izobrazbe.

Naknada troškova za provođenje izobrazbe uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja obveznika izobrazbe (11 znamenaka) s naznakom – naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu. Polaznici izobrazbe dužni su predočiti predavačkom timu dokaz o uplati naknade za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica najkasnije prilikom dolaska na izobrazbu.
Nije moguća uplata gotovinom prilikom dolaska na izobrazbu.
Dodatne informacije možete saznati u uredima Savjetodavne službe.
Tel.: 622-018, 622-044
Mob:091 4882 776, 091 4882 779

Scroll to Top
Skip to content