Savjetodavna služba organizira:

Izobrazbu o sigurnom rukovanju sredstvima za zaštitu bilja i njihovoj pravilnoj primjeni koja će se održati

u Koprivničkim Bregima, u prostorijama općine od 15. do 17. prosinca.

Uvjeti za pohađanje izobrazbe u trajanju 15 školskih sati su navršenih 18 godina i minimalno završenih osam razreda osnovne škole. Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se prijavnicom koja je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva i na internetskim stranicama Savjetodavne službe. Djelatnici Savjetodavne službe će u srijedu, 10. prosinca u prostorijama općine od 9.00-12.00 sati pružati pomoć pri ispunjavanju prijavnice. Zainteresirani kandidati sa sobom trebaju donijeti osobnu iskaznicu, OIB, presliku svjedodžbe o stečenom obrazovanju i presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Cijena osnovne izobrazbe iznosi 300,00 kn, cijena polaganja ispita 50,00 kn, a cijena izdavanja iskaznice 30,00 kn. Naknade troškova, za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica uplaćivati će se zajedno u ukupnom iznosu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja obveznika izobrazbe.
Naknada troškova za provođenje izobrazbe uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja obveznika izobrazbe (11 znamenaka) s naznakom – naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu. Polaznici izobrazbe dužni su predočiti predavačkom timu dokaz o uplati naknade za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica najkasnije prilikom dolaska na izobrazbu.
Nije moguća uplata gotovinom prilikom dolaska na izobrazbu.

Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015. Dodatne informacije možete saznati u uredima Savjetodavne službe.

Scroll to Top
Skip to content