zastava bregi

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09), članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08) i članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/11), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje 

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za prijevoz pokojnika koju momete u cijelosti pogledati ovdje.

Scroll to Top
Skip to content