glomazni otpadObavještavamo korisnike da će se odvoz glomaznog otpada obavljati prema slijedećem rasporedu:

24.10.2011. – KOPRIVNIČKI BREGI  za ulice: A.ŠENOE, VINOGRADSKA, KOLODVORSKA, POLJANEC, OMLADINSKA, KRALJA TOMISLAVA I TRG SVETOG ROKA

25.10.2011.-KOPRIVNIČKI BREGI za ulice: M.GUPCA, M.P.MIŠKINE, LJ.GAJA I B.RADIĆA

27.10.2011: GLOGOVAC, JEDUŠEVAC

1. Pod glomazni otpad spadaju: metalni predmeti i dijelovi automobila, metalni alati, dijelovi bicikla, štednjaci na drva, radijatori, manji dijelovi stroja, metalna ambalaža, žičana pletiva i metalna rasvjetna tijela bez drva i stakla, dijelovi namještaja, madraci, drvena ambalaža, dijelovi stolarije BEZ STAKLA, plastični sanduci za boce(sa i bez boca) i automobilske gume do 20“.

2. Za vrijeme sakupljanja glomaznog otpada ZABRANJENO je iznositi i ostavljati na javnoj površini : dijelove stolarije SA staklom, traktorske i kamionske gume veće od 20“, akumulatore, električni i elektronički otpad (hladnjaci, zamrzivači, el.peći, perilice rublja, televizori, radiouređaji, videorekorderi, računala i sl.),te ambalažu od pesticida.

Sakupljanje glomaznog otpada iz domaćinstava započinje navedenoga dana od 7:00 sati. Molimo mještane da dan uoči odvoza odlože glomazni otpad na javnu površinu ispred ograde ili stambene zgrade uz prometnicu, odnosno na mjesto s kojeg je radnicima omogućen nesmetan utovar otpada u vozila.

Odvoz glomaznog otpada obavljati će se samo za domaćinstva(odvoz se ne odnosi na poslovne subjekte).

Prilikom prikupljanja ne smije se iznositi i predavati:

-građevinski otpad(šuta,cigla,crijep,keramičke pločice, beton…)

-salonit ploče(opasni otpad)-nazvati tel:720-915 (besplatno za građane),

-opasni otpad (otpadna ulja, kiseline, boje, lakovi,razrjeđivači,te pripadajuća ambalaža…-nazvati tel:042/241-555 (zbrinjavanje se naplaćuje),

-ambalaža od pesticida(opasni otpad)-može se besplatno predati na Reciklažnom dvorištu(poslovna zona Dravska),A.Daničića bb Koprivnica, tel:621-047

-karoserije automobila-nazvati tel:222-143

-velike gume (veće od 20“)- može se besplatno predati na Reciklažnom dvorištu (poslovna zona Dravska),

-električni i elektronički otpad (EE-otpad)-(hladnjaci, zamrzivači, el.peći, perilice rublja, televizori, radiouređaji, videorekorderi, računala itd.)- može se besplatno predati na Reciklažnom dvorištu (poslovna zona Dravska) ili nazvati na telefon 0800 444 110,

-ravno staklo- može se besplatno predati na Reciklažnom dvorištu.

Molimo mještane da se pridržavaju navedenih naputaka kako bi se izbjegle nepotrebne reklamacije i nesuglasice.

Detaljne obavijesti mogu se dobiti na telefone 048/644-262 i 099/813-9410 ili osobno u GKP Komunalac d.o.o., Vraždinska cesta 18, Koprivnica.

GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA

Scroll to Top
Skip to content