Poštovani korisnici,
GKP Komunalac obavještava vas da 25. prosinca neće odvoziti otpad, nego će se odvoz obaviti prema sljedećem rasporedu:

24. PROSINAC
Rajon 13 (Koprivnički Bregi, Jeduševac, Glogovac) – miješani komunalni otpad

Molimo korisnike da ovu obavijest uvaže.

GKP Komunalac

Scroll to Top
Skip to content