zastava bregiOpćina Koprivnički Bregi, Općinsko vijeće, KLASA: 320-02/11-01/08, URBROJ: 2137/08-11-1, Koprivnički Bregi, 5. srpnja 2011.

 

OBAVIJEST

Obaviještavamo sve poljoprivrednike – ponuditelje na javne natječaje za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Koprivnički Bregi, koji su bili raspisani u rujnu 2010. godine, da je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo svoju suglasnost i to u svibnju ove godine na Odluku Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup, a u lipnju ove godine na Odluku Općinskog vijeća o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. 

Po navedenim Odlukama Općinskog vijeća na koje je dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva, napravljeni su nacrti ugovora o zakupu i prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta. Nacrti ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta kao i kompletna dokumentacija oko provođenja natječaja, su dostavljeni u Županijsko državno odvjetništvo u Koprivnici na njihovo prethodno mišljenje i verifikaciju, sukladno članku 72. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Uskoro će im biti dostavljeni i nacrti ugovora o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta uz svu potrebnu dokumentaciju.

Po Odluci Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Bregi, kao najpovoljnije  su izabrane ponude sljedećih ponuditelja:

– u k.o. Plavšinac, ponuda Tomislava Tomieka iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 700/3, 705/1, 705/2,698/4.

– u k.o. Delovi, ponuda Zorana Krošnjara iz Glogovca za kč.br. 600 te nadalje ponuda Krunoslava Krapinca iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 599/3, Miroslava Matiše iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 797/5, Nikole Jadanovića iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 800/1, 1640, 2/2, 36/5, 36/2, 9/3, 9/2, 9/1, 8/3, 8/1, 8/2, 2/1 i 3/1, Igora Dlake iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 805/1, Maria Vrabec iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 797/41, Bojana Radoševića iz Jeduševca za kč.br. 733/1, Daria Sesvečana iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 33, 35/1, 35/2, 39/2, 39/1, 38/2, 37, 34, 36/1, 7/1, 4/6, 6/1, 3/3, 4/5, 4/1, 4/3, 4/4, 4/2 i 5/2, Dubravka Jadanovića iz Sigeca za kč.br. 631/8.

– u k.o. Koprivnički Bregi, ponuda Mire Marića iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 246, Zvonka Sabo iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 247, Krune Prvčića iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 258, Zvonka Habijanca iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 259, Dejana Hladnića iz Glogovca za kč.br. 177, Miroslava Tomieka iz Glogovca za kč.br. 178, Ivice Prvčića iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 260/2, Daria Šostarica iz Starigrada – Koprivnica za kč.br. 174, Saše Krtanjeka iz Glogovca za kč.br. 245/1, Ivana Goričanca iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 245/2, Gorana Krošnjara iz Glogovca za kč.br. 173, Krešimira Krapinca iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 248 te Maje Krapinec iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 257.

Po Odluci Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Bregi, kao najpovoljnije  su izabrane ponude sljedećih ponuditelja:

– u k.o. Plavšinac, ponuda Zdenka Grošića iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 728.

– u k.o. Delovi, ponuda Krešimira Blažekovića iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 619/2.

– u k.o. Koprivnički Bregi, ponuda Mire Marića iz Koprivničkih Bregi za kč.br. 1853 i 1854.

Nakon što Županijsko državno odvjetništvo verificira nacrte ugovora za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, pozvat će se izabrani ponuditelji na sklapanje ugovora.

Općinsko vijeće, Općine Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content