Obavještavamo Vas da će Sanitacija d.o.o. Koprivnica provoditi tretman sustavne deratizacije na području Općine Koprivnički Bregi od 31.03. do 02.04.2014. godine, prema slijedećem rasporedu:

  • naselje Bregi i Jeduševac 31.03. i 01.04.2014.
  • Glogovac 01.04. i 02.04.2014. godine.

Početak se sustavne deratizacije odgađa u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta do povoljnijih razdoblja. Postava mamaka je isključiva od strane djelatnika Sanitacije d.o.o. Koprivnica, uz vođenje evidencije tijeka deratizacije. Deratizacija će se vršiti antikoagulantnim preparatom na bazi bromadiolona za koje je antidot vitamin K-1.

Sanitacija d.o.o. Koprivnica
dir. Branko Martinušić

Scroll to Top
Skip to content