Bibliobus radi kvara danas 22. ožujka nije mogao obići stajališta u općinama Koprivnički Bregi i Novigrad Podravski te u Domu za starije Koprivnica, a neće ga biti ni sutra 23. ožujka na stajalištu u Goli. Sljedeći planirani dolasci bibliobusa su za dva tjedna – 5. i 6. travnja.

Scroll to Top
Skip to content