GKP Komunalac obavještava mještane općine Koprivničkih Bregi da u utorak, 9. veljače, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u Koprivničkim Bregima i Glogovcu nalaziti prema sljedećem rasporedu:

KOPRIVNIČKI BREGI – na raskrižju ulica Poljanec i Vinogradska pored postojećeg zelenog otoka 12:45 – 13:45 sati
GLOGOVAC – kod društvenog doma 14:00 – 15:00 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

• problematičnog (opasnog) otpada,
• plastike,
• limenki,
• papira,
• staklene ambalaže,
• starih lijekova,
• starih baterija,
• otpadnog motornog ulja,
• zauljenih motornih filtera,
• otpadnog jestivog ulja,
• tekstila,
• starih akumulatora,
• ambalaže od boja, lakova i otapala,
• EE otpad
• otpadne (prazne) ambalaže od pesticida

Scroll to Top
Skip to content