Obavještavaju se roditelji teže materijalne situacije, čija su djeca polaznici Osnovne škole Koprivnički Bregi, da će Općina Koprivnički Bregi kao i prethodnih godina financirati školsku kuhinju.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi treba se dostaviti sljedeća dokumentacija, po utvrđenim kriterijima važeće Odluke Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi:
– pisana zamolba sa imenom i prezimenom roditelja koji podnosi zamolbu, adresom, brojem telefona/mobitela, kraćim opisom materijalne situacije u obitelji i osnovnim podacima djeteta – učenika (ime, prezime i razred koji polazi u Osnovnoj školi Koprivnički Bregi),
– potvrda Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti, za oba roditelja,
– potvrda Centra za socijalnu skrb Koprivnica o statusu korisnika Centra za socijalnu skrb, za oba roditelja,
– ako je jedan od roditelja u radnom odnosu, potrebno je dostaviti prosjek plaće za zadnja 3 mjeseca,
– može se uz gore navedenu dokumentaciju uzeti u obzir i procjena razrednika o izuzetno teškoj materijalnoj situaciji učenika.

Zamolbe i navedena dokumentacija se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi svakog radnog dana, a najkasnije do 23. rujna 2015. godine, do 15,00 sati.

Zamolbe s dokumentacijom dostavljene nakon isteka navedenog roka neće se razmatrati.

Općina Koprivnički Bregi
Jedinstveni upravni odjel

Scroll to Top
Skip to content