Općina Koprivnički Bregi poziva roditelje djece koja imaju prebivalište na području Općine Koprivnički Bregi, djece predškolske dobi odnosno do polaska u školu, a koja ne polaze Dječji vrtić na području Općine Koprivnički Bregi i ostale vanjske dječje vrtiće i ustanove za čuvanje predškolske djece čiji boravak djece u istima sufinancira Općina Koprivnički Bregi, te roditelje djece za koju isti nisu primili novčanu potporu za novorođeno dijete od strane Općine Koprivnički Bregi,  da se upišu u evidenciju za darivanje djece povodom obilježavanja blagdana Svetog Nikole.

Za upis u evidenciju potrebno je dostaviti potvrde o prebivalištu za roditelje i dijete, odnosno preslike važećih osobnih iskaznica, skenirano putem e-mail adrese: pisarnica.koprivnicki.bregi@gmail.com ili predati osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi.

Za svu djecu koja su do ove godine darivana povodom obilježavanja blagdana Svetog Nikole Općina Koprivnički Bregi ima evidenciju te takvu djecu nije potrebno upisivati.

Prijave se zaprimaju zaključno do 30. studenoga, nakon čega više neće biti moguće ostvariti pravo na poklon u ovoj godini.

Scroll to Top
Skip to content